Nasze cele i założenia

 

Głównym założeniem Akademii Piłkarskiej Mały Piłkarz jest rozwijanie i szerzenie pasji sportowych oraz zapewnienie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieciom w wieku wczesno-szkolnym poprzez ich udział w zorganizowanych zajęciach piłkarskich. Poprzez formy gier i zabaw chcemy stopniowo wprowadzać młodych adeptów w tajniki piłki nożnej i przyszłego specjalistycznego treningu. Zajęcia w naszej akademii to rozwój koordynacji ruchowej, inteligencji przestrzennej czy techniki piłkarskiej ale to przede wszystkim indywidualne podejście do każdego dziecka, brak presji na wynik i dobra zabawa.

Nasze priorytety to:

  • dostarczanie radości i satysfakcji ćwiczącym z treningu
  • opanowanie podstaw umiejętności technicznych z zakresu gry w piłkę nożną
  • wychowanie w duchu zdrowej rywalizacji (fair play)
  • wszechstronna stymulację cech motorycznych (szybkość, koordynacja ruchowa, gibkość)
  • odpowiedni dobór zajęć do wieku rozwojowego dzieci